Primate Info Net Banner Wisconsin PRC Logo

Talapoin
Miopithecus

Miopithecus talapoin
Species: Miopithecus talapoin
Photo: Bryan Lenz

TAXONOMY

Suborder Haplorrhini
Infraorder Simiiformes
Superfamily Cercopithecoidea
Family Cercopithecidae
Subfamily Cercopithecinae
Genus Miopithecus
Species Miopithecus ogouensis  (Gabon talapoin)
Miopithecus talapoin  (Angolan talapoin)

COUNTRIES IN RANGE

Angola, Cameroon, Congo, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon

FACTSHEETS

Miopithecus talapoin