Primate Info Net Banner Wisconsin PRC Logo

Owl monkey
Aotus

LINKS TO OTHER FACTSHEETS

Aotus

Aotus azarae

Aotus azarae boliviensis

Aotus azarae infulatus

Aotus lemurinus

Aotus lemurinus brumbacki

Aotus miconax

Aotus nancymaae

Aotus nigriceps

Aotus trivirgatus

Aotus vociferans