Primate Info Net Banner Wisconsin PRC Logo

Owl monkey
Aotus

IMAGES

Aotus Aotus
Photo: Luiz Claudio Marigo
Aotus Aotus
Photo: Luiz Claudio Marigo
Aotus Aotus
Photo: Marilyn Cole
Aotus Aotus
Photo: Marilyn Cole
Aotus Aotus
Photo: Primates in Art & Illustration Collection
Aotus Aotus
Photo: Roy Fontaine

Aotus azarae azarae Aotus azarae azarae
Photo: Eduardo Fernandez Duque

Aotus azarae boliviensis Aotus azarae boliviensis
Photo: Rosie Bolen
Aotus azarae boliviensis Aotus azarae boliviensis
Photo: Rosie Bolen

Aotus nancymaae Aotus nancymaae
Photo: Rosie Bolen